MEDŽIŲ ŠYPSENOS

MOKINIŲ SUKURTOS MĮSLĖS

Pilnas proto. Kas? (Kompiuteris) Rašo rašo ant tos pačios vietos. (Lenta) Emilija

 

Ant sienos kabo, ratu sukasi. (Laikrodis) Mantas

 

Gelia skaudžiai, bet po to miršta. (Bitė) Tomas

 

Mažas, o jį visi spardo. (Kamuolys) Gabija

Storas ponas išsižiojęs, ranką ant liemens laiko.(Ąsotis).Justas

 

Balta dėmė ore plevėsuoja. (Paukštis) Kamilija

 

Ant jų sėdi, bet joms neskauda. (Kėdės) Livija

 

Daug raidžių lentelėje. (Abėcėlė) Domas


ANTROKŲ KŪRYBA

TAU, TĖVYNE!

Lietuva laisva ir graži,

Aš norėčiau, kad jos nepultų ir nebūtų karo.

Karolis K.

***

Lietuvėlė

Tėvyne, Tėvyne, tu mano kraštas.

Ginsiu ir ginsiu Tave,

Nes tu mano turtas.

Visi džiaugias, kad tu laisva,

Žydi sodai ir kvepia gėlės.

Tėvynė mano - Lietuva.

Saulė P.

***

Lietuva yra mūsų Tėvynė.

Ji labai graži.

Lietuva didvyrių žemė,

Žmonės čia laisvi.

Domas K.

***

Miškas

Tupi zuikis po medžiu

Bėga lapė takeliu.

Voverytė ant šakos.

Laukia ji baisios audros.

 

Briedis bėga, skuba baisiai,

Nes jau vilkas staugia garsiai.

Miškas ūžia nuo garsų

Saulės, vėjo ir audrų.

Simonas B.

***

Mano gimtinė yra tobula:

matau aš gėles, sodus ir akmenis.

Viskas gražu, bet smagiausia, kad Lietuva - laisva.

Tomas Č.

***

Tėvynė

Tėvynė Lietuva

Aš ją mylėsiu visada.

JI man gražiausia iš visų.

Nuo priešų ginsiu ją visų.

Brangiausia visada-

Tėvynė Lietuva!

Emilija D.

***

Lietuva, gimtinė mūsų

Vienišas žmogus gyveno

Neturėjo brolių, seserų,

Nei brangiausių jam tėvų.

 

Atkeliavęs priešas piktas

Sunaikino viską, kas brangu.

Liko tiktai ledas plikas,

Tapo liūdna ir baugu.

 

Mes lietuviai buvom drąsūs,

Stojom mes prieš juodus tankus.

Ir apgynėm žemę brangią,

Mylime visi mes laisvę.

Justas A.

***

Tėvynė

Lietuva mana gimtinė,

Mylima ji man Tėvynė.

Čia seneliai, čia tėveliai,

Čia man žinomi laukeliai.

Pienių kvapas, gelsvas takas

Ir padangių platuma.

Iškovota ši žemelė

Iš piktųjų kraugerių, 

Iš naikintojų vienybės,

Iš bedvasių jų karių.

Man taip gera čia kvėpuoti

Ir lietuviškai dainuoti.

Livija V.

***

O, Tėvyne, brangi,

Dėl tavęs tik gyvenu.

O, Tėvyne, brangi,

Aš tave myliu.

O, Tėvyne, brangi,

Be tavęs gyventi negaliu.

Deividas I.

***

Tėvynė

Mano Tėvynėj vasaros gražios.

Čia gėlių graži spalva,

Nes Lietuva laisva.

Mes laimingi visi,

Nes esame laisvi.

Gimtinė Lietuva,

Ji mano mylima.

Vilda V.

***

Tėvynėj atėjo žiema,

Balta, balta, balta.

Ta žiema šalta kaip ledas,

Šąla kojos, šąla veidas.

Ta žiema tokia šalta

Kaip kokia pikta teta.

Lukas M.

 

 

 

 

 

 

 

LAPĖ

Vieną kartą gyveno lapė vardu Šiurštinė.

Ji buvo labai gražaus kailio, bet neturėjo draugų. Vieną kartą ėjo per mišką ir sutiko kiškį.

-Koks tavo vardas?, paklausė lapė.

- Rudnosis, atsakė kiškis.

-Gal žinai, kur gyvena kiti kiškiai?- pasmalsavo Šiurštinė.

- Ne, o kam tau reikia?,- nustebo kiškis.

- Kad pavalgyčiau, - atsakė lapė. Ji norėjo suvalgyti kiškį, bet Rudnosis pabėgo. Nuo to laiko kiškis lapės vengia. Savi kiškučiai pilkais kailiukais mielesni už lapę žvilgančiu kailiu.

 

Pasakos autorė Vilda Valiukevičiūtė.

Book titled 'PIRMOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS'Read this free book made on StoryJumper

Mokykloje vyko atviruko konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Pirmokai dailės pamokos metu kūrė piešinius, kurie tiktų atviruko viršeliui. Iš visų kūrybinių darbų komisija konkursui  atrinko

Justo ir Emilijos piešinius.

Justo "Kirmėlė" laimėjo paskatinamąjį prizą.