2017-2018 m. m.

TREČIOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS

 

Man  sėkmė yra tai, kas man sekasi. Nevėlavau į pamokas ir joms pasiruošiau, savarankiškai suradau informacijos nurodytuose šaltiniuose. Man pavyko, nes norėjau pasiekti daugiau. Man padėjo mokytojai, tėvai ir brolis. Mokytis svarbu, nes turėsiu geresnį išsilavinimą, darbą. Kitais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu matematikai.

Džesmina Jurkšaitė

 

Man sėkmė yra, kai gerai mokaisi, susirandi draugų. Aš patyriau sėkmę, nes gerai mokiausi. Man pavyko, nes mokiausi mokykloje ir namie. Man padėjo mokytoja, mama, tėtis, močiutė. Man sėkmė svarbi, kad galėčiau kur nors įstoti mokytis, paskui dirbti galėčiau. Daugiau dėmesio aš planuoju skirti matematikai, lietuvių kalbai.

Austėja Gražulytė

 

                      Man sėkmė, tai jausmas, kai tau kažkas labai pasiseka ir jauti didelį džiaugsmą. Trečioje klasėje man sekėsi dailės pamokos, nes esu meniška ir kūrybinga. Mano giminėje yra labai kūrybingų žmonių, tikriausiai dėl to man piešimas, lipdymas labiausiai sekasi. Aš esu kruopšti, atkakli ir turiu daug kūrybinių idėjų. Užaugus tikiuosi dirbti darbą, kuris bus susijęs su kūryba. Nors nuo mažens svajoju būti gyvūnų gydytoja, bet tikiuosi, kad laisvalaikiu piešiu. Tai mane atpalaiduoja, nuramina ir lavina koncentraciją. Ketvirtoje klasėje noriu skirti dar daugiau dėmesio skaitymui, nes man patinka įdomios istorijos, bei laimingos pabaigos. Dar labai noriu gerai išmokti daugybos lentelę.

Livija Vaičiūnaitė

 

                      Man sėkmė yra džiaugsmo akimirkos. Šiais mokslo metais aš patyriau sėkmę, kai žaidžiau futbolą su dideliais žmonėmis ir įspyriau įvartį. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes daug treniravausi. Man padėjo trenerė. Ši sėkmė man svarbi ateičiai, nes užaugusi galėsiu žaisti futbolą. Aš skirsiu daugiau dėmesio treniruotėms.

Loneda Mockevičiūtė

 

                      Man sėkmė yra, kai gerai parašau testus ir, kai mokausi. Šiais metais aš patyriau sėkmę, kai rašiau matematikos testus. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes man patinka ir sekasi matematika. Man šią sėkmę padėjo pasiekti mokytoja ir močiutė. Ši sėkmė svarbi ateičiai, nes reikės susirasti gerą darbą. O jei mokaisi blogai, tai gauni blogą darbą. Aš ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio skirsiu lietuvių ir anglų kalboms.

Justas Alavočius

 

                      Trečia klasė yra mano sporto karjeros pradžia. Sėkmė yra – užsibrėžtų tikslų pasiekimas. Ne visada pasiseka, bet man padeda mano artimųjų ( mamos, sesės) palaikymas ir tikėjimas. Aš nuolat treniruojuosi ir stengiuosi būti stiprus. Mokykloje man labai patinka sporto būrelis. Dalyvauti įvairiose varžybose labai smagu. Nors ir kartais aplanko nesėkmė, bet aš žinau, kad būsiu geriausias sportininkas mokykloje. Trečioje klasėje buvau pakviestas į Marijampolės regiono pietvakarių rinktinę. Man tai yra didžiausia sėkmė. Rinktinės treneris sako:

-          Geri krepšininkai labai gerai mokinasi.

 Todėl ketvirtoje klasėje sieksiu gerų rezultatų. Tikiu savo sėkme.

Tomas Čiuplys

 

Man sėkmė yra, kai viskas sekasi puikiai. Man geriau sekasi skaityti knygas, įdėmiai klausau mokytojos, daug stengiuosi. Man padeda mokytojai, tėvai, sesės ir brolis. Ši sėkmė ateityje bus svarbi mano mokslams. Kitais mokslo metais daug dėmesio skirsiu mokslui.

Diana Kavaliauskaitė

 

          Sėkmė man yra geras mokymasis ir teigiamas žinių įvertinimas. Praėjusiais mokslo metais aš gavau dvi padėkas už gerą mokymąsi. Šią sėkmę pavyko pasiekti atkakliu darbu ir pavyzdingu elgesiu. Man padėjo mokytoja, mama, mano užsispyrimas ir ryžtas. Žinios, kurias įgijau trečioje klasėje, padės man geriau atlikti užduotis kitais mokslo metais. Planuoju skirti daugiau dėmesio lietuvių ir anglų kalboms.

Emilija Didvalytė

 

Mano sėkmė – pagyrimai. Kai mane pagiria. Šiais metais didžiausią sėkmę patyriau, kai dalyvavau sportinėse varžybose. Laimėjom kvadrato varžybas. Man pavyko pasiekti sėkmės dėl gero trenerio. Ši sėkmė svarbi, kad vėliau patekčiau į olimpiadą. Kitais metais stengsiuosi irgi skirti laiko sportui.

Mantas Vyšniauskas

 

Mano sėkmė – tai laimė arba kažkas gero. Aš patyriau drąsą ir naujus dalykus. Man padėjo mokytoja ir tėvai. Kad būčiau doras ir savo vaikams papasakočiau savo išmoktus dalykus. Planuoju daugiau laiko skirti skaityti knygas, dalyvauti renginiuose ir daugiau laiko mokslui.

Domas Kaminskas

  

Sėkmę gali patirti savyje. Daug keliavau su skautų būreliu be tėvų ir buvau drąsus. Vasarą pėsčiomis ėjau į žygius po 33 kilometrus. Man pavyko pasiekti sėkmę, nes buvau drąsus, savarankiškas ir gudrus. Man padėjo šeima, mokytoja, draugai, vadovai. Mano ateičiai ši sėkmė svarbi, nes mokausi būti savarankiškas, gudrus ir atsakingas. Ateinančiais metais daugiau dėmesio skirsiu mokslui ir sportui.

Karolis Kacevičius

 

Man sėkmė yra nuostabus dalykas. Kai sėkmė aplanko, tai labai smagi gyvenimo dalis. Sėkmė buvo, kai su šokių būreliu laimėjome pirmą vietą. Jūs galvojat, kaip mums pavyko pasiekti šitą sėkmę. O štai – mes visos labai stengėmės. Mums padėjo šokių vadovė. Ji mane ir kitas mergaites mokė šokti. Taip pat ir mama prie to prisidėjo. Kuo ji svarbi ateičiai? Aš manau , kad vėl mes stengsimės ir laimėsime pirmą vietą. Kitais metais labiau stengsiuosi šokiuose ir mokykloje.

Saulė Povilaitytė

 

Mano sėkmė – tai geri atsitikimai. Trečioje klasėje pasisekė matematika. Matematika man sekėsi, nes stengiausi ir mokiausi papildomai. Man padėjo šią sėkmę pasiekti mokytoja ir mama. Man tai reikalinga ir kitiems mokslo metams. Stengsiuosi būti drausmingesnis ir gerai mokintis.

Lukas Mc Donald

 

Man sėkmė yra, kai gaunu daiktą, kurio labai noriu. Mano sėkmė šiais metais yra aukštesnieji lygiai ir diplomas. Man pavyko vien dėl to, kad aš stengiausi ir klausiau mokytojų. Be tėvų, mokytojų nebūčiau pasiekęs šios sėkmės. Ši sėkmė man svarbi ateičiai dėl geros algos. Kitais metais aš daugiau dėmesio skirsiu knygoms.

Simas Biskys

 

Mano sėkmė yra mokslas. Trečioje klasėje aš gerai mokiausi. Aš sėdėjau prie knygų. Man padėjo tėvai, mokytoja. Man mokslai pravers, kad galėčiau būti mokytoja. Aš stengsiuosi būti tvarkinga, rūpinsiuosi gamta.

Ugnė Daugėlaitė

 

Kažką gauni, laimi, tai man yra sėkmė. Dar man sėkmė, kai diplomą, padėką gaunu. Kai gerai mokausi, gaunu žalius parašus. Tai gerai. Mokytoja buvo gerai, tai gavau parašų, skaičiau knygas. Noriu, kad mokinčiausi gerai ir laikyčiausi mokinio elgesio taisyklių. Man padėjo sėkmės pasiekti klasiokai, mokytoja, tėvai. Norėčiau ir toliau sėkmę turėti, kad mokinčiausi ir klausyčiau mokytojos. Norėčiau kad sėkmė mane lydėtų tolyn tolyn. Per pamokas klausysiu mokytojos.

Vita Maišiukaitytė

 

Sėkmė mane aplanko tada, kai aš gaunu gerus pažymius. Šiais mokslo metais mano sėkmė buvo, kai gavau gerus pažymius ir nei vieno nepatenkinamo lygio. Man pavyko pasiekti sėkmę mokytojai, tėvai, seneliai, draugai ir kiti artimieji. Ši sėkmė mano ateičiai svarbi tuo, kad pasiekčiau mylimą profesiją. Ateinančiais mokslo metais daugiau dėmesio planuoju skirti mokslams.

Gabija Vaičiūnaitė

 

Sėkmė man, kai viskas sekasi, kai padarau viską, ką sako mokytoja. Praėjusiais metais man pavyko gerai skaityti knygas arba dar gerai sekėsi skaičiuoti. Sėkmę pavyko pasiekti, nes aš gerai atlikdavau namų darbus ir tik retai, labai retai jų nesu atlikęs. Sėkmę dažniausiai pavyko pasiekti be pagalbos. Kartais pasitardavau su draugais. Ši sėkmė man svarbi, nes tikrai be matematikos arba lietuvių kalbos žinių nelabai ką pasieksi. Daugiau dėmesio 4 klasėje skirsiu klausyti mokytojos.

Ąžuolas Gataveckas

 

Sėkmė, tai kai žmogui kas nors pasiseka ir jis laimingas. Buvau laiminga, kai gavau padėką už šokių pamoką. Aš labai stengiausi, padėjo sėkmę pasiekti mokytojai, tėvai. Ateityje noriu būti šokių mokytoja. Ketvirtoje klasėje planuoju daugiau dėmesio skirti mokslui.

Justė Jankauskaitė

 

                      Sėkmė man – siekimas tikslo ir geras įvertinimas už gerai atliktą darbą. Taip pat sėkmė, kai dainuoju ir gaunu kokį nors apdovanojimą. Trečioje klasėje aš aš patyriau labai didelę sėkmę anglų kalbos ir muzikos pamokose. Man pavyko, nes turėjau daug pagalbininkų. Man padėjo pasitikėjimas savimi, įdėtas darbas siekiant tikslo ir, žinoma, mano tėveliai, mokytoja, močiutė. Mano įgūdžiai gali pagerinti mokymąsi ateityje. Ketvirtoje klasėje stengsiuosi skirti daugiau dėmesio visoms mokymosi šakoms.

Kamilija Buckiūnaitė

 

                      Man sėkmė, tai geras mokymasis ir pastangos. Trečioje klasėje mano sėkmė buvo – geras mokymasis.  Man šią sėkmę pavyko pasiekti, nes kruopščiai mokiausi. Man ją padėjo pasiekti mokytoja ir šeimos nariai. Ši sėkmė mano ateičiai labai svarbi, nes jeigu mokinsiuosi, daug ką pasieksiu. Ketvirtoje klasėje planuoju daugiau dėmesio skirti anglų kalbos pamokoms.

Liepa Mockevičiūtė

 

Kiekvienas žmogus sėkmę supranta kitaip, o man sėkmė yra knygų skaitymas. Trečioje klasėje man sekėsi skaityti knygas, surasti informaciją, siekiau geresnių mokymosi rezultatų, padėdavau kitiems, dalyvavau renginiuose. Man šitie dalykai sekėsi geriausiai iš visų kitų. Man patiko viskas: dalyvauti renginiuose, skaityti knygas, bet viskam reikia noro, kai yra noro, tada viskas pavyksta. Man sėkmę padėjo pasiekti tėtis, mama, močiutė ir geriausia mokytoja. Ši sėkmė mano ateičiai svarbi tuo, kad galėsiu tapti protingesnis, sumanesnis. Kitais mokslo metais aš planuoju skirti daugiau dėmesio taisyklių, susitarimų  laikymuisi, įdėmiau klausysiu ir aktyviau dalyvausiu pamokose.

 

Arnas Biriukas

MEDŽIŲ ŠYPSENOS

MOKINIŲ SUKURTOS MĮSLĖS

Pilnas proto. Kas? (Kompiuteris) Rašo rašo ant tos pačios vietos. (Lenta) Emilija

 

Ant sienos kabo, ratu sukasi. (Laikrodis) Mantas

 

Gelia skaudžiai, bet po to miršta. (Bitė) Tomas

 

Mažas, o jį visi spardo. (Kamuolys) Gabija

Storas ponas išsižiojęs, ranką ant liemens laiko.(Ąsotis).Justas

 

Balta dėmė ore plevėsuoja. (Paukštis) Kamilija

 

Ant jų sėdi, bet joms neskauda. (Kėdės) Livija

 

Daug raidžių lentelėje. (Abėcėlė) Domas


ANTROKŲ KŪRYBA

TAU, TĖVYNE!

Lietuva laisva ir graži,

Aš norėčiau, kad jos nepultų ir nebūtų karo.

Karolis K.

***

Lietuvėlė

Tėvyne, Tėvyne, tu mano kraštas.

Ginsiu ir ginsiu Tave,

Nes tu mano turtas.

Visi džiaugias, kad tu laisva,

Žydi sodai ir kvepia gėlės.

Tėvynė mano - Lietuva.

Saulė P.

***

Lietuva yra mūsų Tėvynė.

Ji labai graži.

Lietuva didvyrių žemė,

Žmonės čia laisvi.

Domas K.

***

Miškas

Tupi zuikis po medžiu

Bėga lapė takeliu.

Voverytė ant šakos.

Laukia ji baisios audros.

 

Briedis bėga, skuba baisiai,

Nes jau vilkas staugia garsiai.

Miškas ūžia nuo garsų

Saulės, vėjo ir audrų.

Simonas B.

***

Mano gimtinė yra tobula:

matau aš gėles, sodus ir akmenis.

Viskas gražu, bet smagiausia, kad Lietuva - laisva.

Tomas Č.

***

Tėvynė

Tėvynė Lietuva

Aš ją mylėsiu visada.

JI man gražiausia iš visų.

Nuo priešų ginsiu ją visų.

Brangiausia visada-

Tėvynė Lietuva!

Emilija D.

***

Lietuva, gimtinė mūsų

Vienišas žmogus gyveno

Neturėjo brolių, seserų,

Nei brangiausių jam tėvų.

 

Atkeliavęs priešas piktas

Sunaikino viską, kas brangu.

Liko tiktai ledas plikas,

Tapo liūdna ir baugu.

 

Mes lietuviai buvom drąsūs,

Stojom mes prieš juodus tankus.

Ir apgynėm žemę brangią,

Mylime visi mes laisvę.

Justas A.

***

Tėvynė

Lietuva mana gimtinė,

Mylima ji man Tėvynė.

Čia seneliai, čia tėveliai,

Čia man žinomi laukeliai.

Pienių kvapas, gelsvas takas

Ir padangių platuma.

Iškovota ši žemelė

Iš piktųjų kraugerių, 

Iš naikintojų vienybės,

Iš bedvasių jų karių.

Man taip gera čia kvėpuoti

Ir lietuviškai dainuoti.

Livija V.

***

O, Tėvyne, brangi,

Dėl tavęs tik gyvenu.

O, Tėvyne, brangi,

Aš tave myliu.

O, Tėvyne, brangi,

Be tavęs gyventi negaliu.

Deividas I.

***

Tėvynė

Mano Tėvynėj vasaros gražios.

Čia gėlių graži spalva,

Nes Lietuva laisva.

Mes laimingi visi,

Nes esame laisvi.

Gimtinė Lietuva,

Ji mano mylima.

Vilda V.

***

Tėvynėj atėjo žiema,

Balta, balta, balta.

Ta žiema šalta kaip ledas,

Šąla kojos, šąla veidas.

Ta žiema tokia šalta

Kaip kokia pikta teta.

Lukas M.

 

 

 

 

 

 

 

LAPĖ

Vieną kartą gyveno lapė vardu Šiurštinė.

Ji buvo labai gražaus kailio, bet neturėjo draugų. Vieną kartą ėjo per mišką ir sutiko kiškį.

-Koks tavo vardas?, paklausė lapė.

- Rudnosis, atsakė kiškis.

-Gal žinai, kur gyvena kiti kiškiai?- pasmalsavo Šiurštinė.

- Ne, o kam tau reikia?,- nustebo kiškis.

- Kad pavalgyčiau, - atsakė lapė. Ji norėjo suvalgyti kiškį, bet Rudnosis pabėgo. Nuo to laiko kiškis lapės vengia. Savi kiškučiai pilkais kailiukais mielesni už lapę žvilgančiu kailiu.

 

Pasakos autorė Vilda Valiukevičiūtė.

Book titled 'PIRMOKŲ SĖKMĖS ISTORIJOS'Read this free book made on StoryJumper

Mokykloje vyko atviruko konkursas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Pirmokai dailės pamokos metu kūrė piešinius, kurie tiktų atviruko viršeliui. Iš visų kūrybinių darbų komisija konkursui  atrinko

Justo ir Emilijos piešinius.

Justo "Kirmėlė" laimėjo paskatinamąjį prizą.