DIENOS HOROSKOPAS

KĄ SAKO ŽVAIGŽDĖS APIE MUS?

CapricornOžiaragis (XII.23 – I.20)

  Šiam vaikui būtina visada logiškai paaiškinti, ką, kaip ir kodėl reikia daryti. Jis turi jausti, kad namai – tvirtovė, kur išsipildys slaptos jo viltys ir niekas neskriaus. Tada jis anksti taps pilnaverčiu šeimos nariu, padės tėvams. Ožiaragiukai taupūs, todėl drąsiai galite duoti jam dovanų pinigų – juos išleis tik labai atidžiai apgalvojęs.

Pradėję eiti į mokyklą sausio mėnesį gimę vaikai negreitai įauga į pamokų rengimo ritmą. Iš pradžių tėveliams teks juos kantriai konsultuoti, patarti. Vėliau – nebus jokių problemų.

Šie vaikai visada elgiasi apgalvotai, gali užsispirti ir viską daryti priešiškai. Nusikaltusio vaiko pernelyg nebarkite, bet mokykite ištaisyti klaidą ir už tai pagirkite. Ožiaragiukai nemėgsta nepelnytų pagyrų - su jais reikia kalbėti logiškai ir trumpai.

Šie mažyliai itin jautrūs, draugus renkasi labai atsargiai ir jų turi nedaug. Įžeidimo ar skriaudos labai ilgai nepamiršta.

(Mūsų klasės "ožiaragiukai" - Gabija ir Deividas}

 

 

AquariusVandenis (I.21 – II.19)  

Vandeniukai – žavūs, lengvai bendraujantys su aplinkiniais vaikai. Jiems patinka, kai su jais elgiamasi kaip su suaugusiais. Šie vaikai linkę nuolat pažeidinėti draudimus, todėl neribokite jų asmenybės jokiais nereikalingais draudimais. Tačiau jei nusileisite dėl esminių dalykų – turėsite nusileisti nuolatos. Tada vandeniukas pajus jūsų silpnumą ir nustos jus gerbti.

Vandeniukai labai užsispyrę, žino, ko nori, bet viduje labai protingi. Juos įtikinti padeda loginiai paaiškinimai.

Šie vaikai mėgsta domėtis viskuo, kas nauja. Juos traukia suaugusiųjų pasaulis, yra linkę daug skaityti, mėgsta muziką. Jei namuose yra mažesnių vaikų, vandeniukai noriai jais rūpinasi. Didelį džiaugsmą jiems suteikia ir naminiai gyvūnėliai.

Vandenis labai impulsyvus. Greit supyksta, greit ir atleidžia. Bendraamžių kolektyve jaučiasi laisvai, tačiau kartais žaidžia atokiai nuo kitų, nes yra šiek tiek individualistas.Vandeniams kartais užeina darbštumo ir neramumo priepuoliukai. Kartais jis nori linksmintis ir šėlti.

Vandeniukai mokosi lengvai, mielai sėdi prie knygų. Mergaitės mėgsta puoštis. Skatinkite vaiką dalyvauti olimpiadose – jis turi galimybę pasiekti puikių rezultatų.

(Mūsų klasės "vandeniukai" - Livija, Vita, Diana)

 

 

 PiscesŽuvys (II.20 – III.20)

  Tai mieli ir nuoširdūs vaikai, tačiau jei kas jiems nepatinka, nepriversi daryti. Žuvytės nevalgys to, kas joms nepatinka, nesirengs nepatinkančiu drabužėliu. Jei ką nors padarysi prieš žuvyčių norą, ilgai demonstruos savo nuoskaudą.

Žuvytės - jautrūs ir jausmingi vaikai, mėgsta vaidinti, deklamuoti, pasakoti. Tokiems vaikams reikia scenos, nes jiems labai svarbu pasirodyti.

Nors šio ženklo vaikučiai turi puikią atmintį, tačiau nesistengia mokytis labai gerai. Dažniausiai gerai mokosi tų dalykų, kur gali pasiremti savo įgimta vaizduote bei fantazija. Nuo pat mažens domisi įvairiais paslaptingais gamtos reiškiniais, burtais.

Šie vaikai niekada nemeluoja, visada tiki tuo, ką sako, tačiau dažnai sunkiai atskiria tikra nuo netikra. Jie mano, kad visi žmonės geri, todėl nusivylę stipriai kenčia.

Būtina ugdyti žuvyčių savarankiškumą, įtikinti , kad viską gali padaryti pačios.

Šie vaikai visada padeda kitiems, moka užjausti ir paguosti nelaimėje, tačiau labai svarbu, kokioje aplinkoje mažoji žuvytė auga, nes iš aplinkos sugeria visa: ir gera, ir bloga.

(Mūsų klasės "žuvytės" - Džesmina, Karolis)

 

 

AriesAvinas (III.21 – IV.21)

  Šie vaikai turi daug gyvenimo energijos. Jie judrūs, daug sportuoja ir daug skaito. Avinukams labai sunku padaryti pradėtą darbą iki galo. Visada kupini naujų idėjų, kurias dažnai pamišta atskleidę kitiems.

Mokykloje garai mokosi tų dalykų, kurie jiems patinka. Kas nepatinka, to nesimoko. Nepriversite. Tokie vaikai dažnai turi lyderių savybių.

Avinukai nelabai jaudinasi, ką apie juos mano kiti. Svarbu, ką mano ir jaučia jis pats, todėl tėvų pareiga yra paaiškinti vaikui, kad jis nėra pasaulio centras, kad privalo galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus.

Avinukai labai impulsyvūs. Nemėgsta, kai jiems pamokslaujama. Greit supyksta ir greit atleidžia. Su jais reikia kalbėtis trumpai ir logiškai.

Avinukams svarbu priminti, kad privalo paruošti pamokas, nes, kitu atveju, jie žais iki vėlumos ir pamirš.

Avinukas – kilnios sielos žmogus, kurį būtina mokyti diplomatijos. Jis privalo įveikti savo impulsyvų pyktį. Gyvenime išlaidus, nes jam rūpi svarbesni dalykai, negu pinigai. Mokykite jį taupumo.

(Mūsų klasės "avinukai" - Vilda, Justas)

 

 

TaurusJautis (IV.22 – V.21)

  Tai mielas, švelnus, prieraišus, dažnai labai gražus vaikas. Jam reikia daug meilės, nes jo mažutėje širdelėje slypi baimė, kad jo niekas nemyli. Jautukai mėgsta gražiai rengtis, puoštis. Jie visada gerai žino, ko nori, ir atkakliai to siekia. Šiems vaikams sunku pereiti nuo vieno dalyko prie kito, todėl negalima skirti dviejų užduočių iš karto.

Auklėjant jautukus, labai svarbu nebūti nei per daug atlaidiems, nei per daug griežtiems. Jei jam švelniai ir protingai paaiškinsi, kad būtina atlikti tam tikrus dalykus, jis jus supras. Nerimtų samprotavimų ir pamokslų šie vaikai paprasčiausiai nesiklauso.

Pasistenkite ugdyti jautuko iniciatyvą ir pasitikėjimą savo jėgomis, plėsti jo akiratį. Kai jautukas pradeda lankyti mokyklą, iš pradžių jam reikia padėti mokytis pamokas. Nepasitikėjimas savimi gali būti kliūtis mokykloje. Jautukams neblogai sekasi visi rankomis atliekami darbai. Tai ir reikia skatinti, nes dirbdamas rankomis jis tobulina savo protą.

Dažnai jautukai domisi menais, istorija. Moka taupyti pinigus. Labai geri tų sričių specialistai, kur gali išreikšti įgimtą grožio pajutimą. Yra smaližiai.

(Mūsų klasės "jautukai" - Emilija, Modestas, Ąžuolas)


 

 

GeminiDvyniai (V.22 – VI.21)

  Tai judrūs, norintys daug žinoti vaikai. Lengvai susidraugauja, lengvai bendrauja. Kai draugai tampa jiems neįdomūs, taip pat lengvai be jokio sąžinės graužimo juos praranda. Jie gali vienu metu dirbti kelis darbus ir negali pakęsti monotonijos.

Dvynukams labai svarbu augti jaukioje namų aplinkoje. Šie vaikai labai sunkiai išgyvena šeimyninius konfliktus, nors stengiasi to neparodyti. Jie aplamai nelinkę rodyti savo jausmų, bet nori namuose visada jaustis saugūs ir tikisi bet kada sulaukti tėvų paramos.

Dvyniai mėgsta tvarką, bet nelabai nori tvarkytis. Jie lengvai įgyja naujų įpročių, bet lengvai juos ir praranda. Jei nenorite, kad jūsų vaikas užaugtų diletantas, būtina ugdyti jo atkaklumą ir valią.

Dvyniai greit susidomi naujomis idėjomis, todėl gali gerai mokytis, tačiau tose srityse, kur reikia ilgalaikio darbo ir pastangų, pavargsta, jiems pasidaro nuobodu, todėl ieško tokios veiklos srities, kur įdomiau. Dvynukų žinios dažnai gali būti paviršutiniškos, tačiau gyvenime juos gelbsti gera atmintis ir mokėjimas apeiti tai, ko nežino. Dvynukus būtina nuolat skatinti daryti tai, kas jiems labiausiai sekasi. Tada jie nors dalinai išmoks atsikratyti savo paviršutiniškumo.

Kad mažiau pavargtų mokykloje, dvynukams būtina daug žaisti gryname ore, ramiai miegoti ir sportuoti.

Šie vaikai moka pritapti prie kompanijos, laisvai juokauja ir linksminasi. Domisi sapnais ir mistika. Tačiau nepamirškite išmokyti jų ilsėtis, vengti nervinio pervargimo, nes pervargę jie lengvai puola į depresiją.

(Mūsų klasės "dvynukė" - Saulė)

 

 

CancerVėžys (VI.22 – VII.22)

  Tai jausmingi, jautrūs ir dažnai verkiantys vaikai. Jiems būtina skirti daug meilės ir šilumos. Su jais reikia būti nuoširdiems, užjausti ir mylėti visa širdimi. Vėžiukai labai greitai pajunta nenuoširdumą ir netikrą užuojautą, tad neveidmainiaukite. Jie turi įvairių baimių, pav., bijo tamsos ir vienatvės, todėl visada būtina juos padrąsinti ir palaikyti.

Vėžiukai labai patiklūs, prieraišūs ir mylintys namus. Jiems būtinas nuolatinis tėvų dėmesys, o nepagarbą ir nedėmesingumą labai jautriai išgyvena..

Vėžiukai yra pedantiški smulkmenose. Jei ką nors tvarkys, tai ypatingai kruopščiai, nors reguliariai tvarkytis nemėgsta.

Vėžiukams svarbu visada ir su visais palaikyti gerus santykius. Šio ženklo vaikai niekada nepamiršta šiurkštaus žodžio ir kritikos jų atžvilgiu.

Vėžiukus būtina nuolat padrąsinti, nes jie nelabai pasitiki savimi. Labai jautrūs kitų nuomonei, sunkiai adaptuojasi kolektyve. Skatinkite vėžiuką draugus kviestis į namus, nes namų teritorijoje jis jaučiasi saugiausiai.

Mokykloje vėžiukams svarbu ne dėstomas dalykas, o tai, koks žmogus jį dėsto. Mylimo mokytojo dalyką jis mokysis puikiai, nors per pamokas gali būti nedėmesingas, svajoti.

Būkit atsargūs – gėris, grožis ir blogis vėžiuką jaudina vienodai.

(Mūsų klasės "vėžiukės" - Loneda, Kamilija)

 

 

LeoLiūtas (VII.23 – VIII.23)

  Tai labai energingi ir kūrybingi vaikai. Mėgsta pasigirti. Turi polinkį būti lyderiu, vadovu. Nori visur pirmauti ir įsižeidžia, jei kas iš to pasišaipo. Niekada neįžeiskite jo orumo ir laikykitės duoto žodžio, nes liūtukai neatleidžia nedorumo. Mokykite jį nusileisti kitiems, kalbėkite kaip lygus su lygiu.

Liūtukas gali lengvai įžeisti šalia esantį žmogų, todėl aiškinkite jam, kad reikia gerbti kitų orumą. Išmokykite liūtuką valdyti pyktį. Juk sieloje jis geraširdis ir doras, nors savo neapgalvotais poelgiais dažnai sulaukia žmonių apkalbų. Šio ženklo vaikai dažnai mano, kad yra nepakankamai vertinami.

Liūtukų gabumus ir polinkius reikia ugdyti nuo mažens. Skatinkite juos lankyti įvairius būrelius, „spauskite“ prie knygų.

Išoriškai liūtas labai stiprus, o sieloje pažeidžiamas. Jis mielas, lengvai bendraujantis, tačiau drauge ir labai ambicingas.

(Mūsų klasės "liūtukas" - Domas)

 

 

VirgoMergelė (VIII.24 – IX.22)

  Mergelės ženklo vaikai kantrūs, švarūs ir pareigingi. Jie puikiai laikosi šeimos gyvenimo taisyklių, nori pastovaus ir žinomo gyvenimo tvarkaraščio. Nemėgsta permainų ir bijo netikėtų pasikeitimų. Jiems patinka viskas, kas logiška, tikslu ir konkretu. Mergelės labai tvarkingos, smulkmeniškai pedantiškos, nors bendrą tvarką palaiko sunkiai.

Šie vaikai iš tėvų tikisi visokeriopos paramos ir garantijų, kad nebus palikti likimo valiai. Didžiulė trauma mergelėms – tėvų skyrybos. Mergelės ženklo vaikai nereikalauja iš tėvų daug dėmesio ir rūpestingumo, tačiau ištikus sunkumams tikisi sulaukti užuojautos ir paguodos. Kuo mažiau priekaištaukite mergelei, nes šie vaikai linkę įsivaizduoti esą kalti ir dėl to labai išgyvena. Mergelės taip pat linkusios kritikuoti kitus, todėl taip susikuria sunkumų. Išmokykite nors nedaryti to balsu.

Mergelės lengvai perima tėvų įpročius, o atsikrato sunkiai, todėl atidžiai stebėkite save.

Mokytojas šiems vaikams – didžiulis autoritetas, todėl jų pasikeitimą mergelės sunkiai išgyvena. Jie mokosi gerai ir stropiai, dažniausiai turi gerą atmintį. Jei mergelės pradeda blogai mokytis, vadinasi, turi neišspręstų emocinių problemų. Padėkite mergelei tas problemas išspręsti, nes ji linkusi laikytis vienos formos.

Šie vaikai – labai sąžiningi ir teisingi, tačiau sugeba įžiūrėti pačius blogiausius kitų bruožus. Išmokykite vaiką daryti tai neištariant garsiai – mažiau įsigis priešų. Mergelės labai jautrios nepelnytai bausmei. Be priežasties niekada nepriekaištaukite jiems.

(Mūsų klasės "mergelės" - Simonas, Lukas, Armanda)

 

 

Svarstyklės (IX.23 – X.23)

  Po svarstyklių ženklu gimę vaikai labai gražūs, mėgsta grožį ir jį supranta, bendraudami su aplinkiniais ieško taikos ir harmonijos. Jiems būtina anksti susiformuoti vertybių sistemą, nes vėliau ši sistema jiems tampa nekeičiama. Svarstyklės nenori būti lyderės, bet siekia draugauti ir bendradarbiauti su kitais. Savo vidinius išgyvenimus slepia giliai savyje, todėl dažnai atrodo, kad jiems niekas nerūpi. Netikėkite, tai netiesa.

Svarstyklių ženklo vaikai lengvai bendrauja su žmonėmis. Tai idealistai ir tiesos ieškotojai. Jiems būdingas pareigos jausmas. Jei mažasis svarstykliukas nelabai atviras su tėvais, tai rodo, kad pašlijo jo ir tėvų tarpusavio santykiai.

Iš išorės svarstykliukas atrodo gležnas ir silpnas, tačiau viduje jis nepaprastai atsparus ir tvirtas, nekeičiantis savo nusistatymų. Prieš ką nors nuspręsdamas, labai ilgai ir rimtai svarsto.

Svarstykliukai draugiški ir komunikabilūs, lengvai susiranda draugų ir taip pat lengvai išsiskiria, kai draugai nusibosta. Gilinkite svarstykliško jausmus, mokykite užuojautos ir šeimyniškumo.

(Mūsų klasės "svarstyklės" - Armandas, Tomas)

 

 

ScorpioSkorpionas (X.24 – XI.22)

  Skorpioniukai – vaikai, turintys be galo daug energijos, todėl reikia sudaryti jiems sąlygas tą energiją išlieti. Priešingu atveju, jie bus kaprizingi, užsispyrę ir darys viską atvirkščiai. Skorpioniukai labai smalsūs, visada nori pasiekti savo. Juos auklėjant visiškai netinka įsakantis tonas ir kategoriški draudimai. Šiems vaikams reikia kantriai aiškinti, pateikti žodinių argumentų. Tada jie išklausys jus ir supras.

Skorpioniukams būdingas kritiškas mąstymas, jie dažnai abejoja kito nuomone. Šie žmonės nesąmoningai sugeria iš aplinkos ir gera, ir bloga, todėl turite žinoti, su kuo jis draugauja, be to, skorpioniukas daug ką perima iš jūsų.

Vidinis skorpiono pasaulis labai neramus ir jausmingas, nors išorėje dažnai to nematyti. Jis moka apginti savo teises.

Mažuosius skorpioniukus kamuoja vaikiškos baimės. Broliuko ar sesutės atsiradimas skorpioniukui didelis stresas.

Skorpioniukai gali mokytis labai gerai, tačiau gali ir demonstratyviai nesimokyti taip demonstruodami savo nepriklausomybę. Reikia išnaudoti įgimtą skorpionų savybę parodyti save. Jei jis supras, kad geriausiai pasirodyti gali mokydamasis, tai jis iš kailio nersis, kad tik tai pasiektų. Skorpioniukai turi daug neišnaudotos energijos, todėl skatinkite juos lankyti sporto sekcijas. Skorpionas visada supras, jei jam meluosite. Jei įžeisite, niekada neatleis. Pagirkite, jei jis to vertas – atiduos jums visą savo širdį.

Mūsų klasės "skorpionukai" - Armanda, Justė)

 

 

        SagittariusŠauliukai ( XI.23 – XII.22)

  Šauliukai labai teisingi, kupini vilčių ir gyvenimo džiaugsmo. Lengvai pasiduoda atvirumui. Jiems būtina laisvė ir pasitikėjimas. Smulkmeniška kontrolė ir perdėta globa gali sugadinti tėvų ir vaikų santykius. Šauliai labai griežtai laikosi taisyklių, tereikia tik juos su jomis supažindinti.

Aklėdami remkitės jo pareigos ir garbės jausmais ir tada šauliukas iš visų jėgų stengsis pateisinti jūsų pasitikėjimą.

Šie vaikai darbštūs, puikiai mato tikslą, tik reikia juos išmokyti kreipti dėmesį į detales. Jiems labai rūpi pažymiai, pagyrimai, todėl svarbu laiku pastebėti šauliukų gerai atliktą darbą.

Jei šauliukui kas nors nepavyksta, jis pradeda nervintis, veltis į konfliktus, tiesiai ir atvirai kovoja už save ir už savo teises. Autoritetą jis stengiasi užkariauti ir visuomenine veikla.

(Mūsų klasės "šauliukai" - Mantas ir mokytoja)